06/02/2018

PHOTO DIARY: JANUARY 2018


January was very short and intensive month for me - but also amazing. First half of the month I've spent revising to my exams (fortunately I had only two!) and the other half with my friends. For 4 days my friend from Poland visited me, here in Aberystwyth. Exactly two days after his leaving - I caught the plane and... I visited him and also my best friends, who didn't even know I'm coming. Their facial expression was unforgettable :) 
I've realised that last time I don't take as many photos as I used to. I don't know why, but I'll do my  best to get back to old, good habit. 

Styczeń był bardzo krótkim i intensywnym miesiącem, ale niesamowitym. Pierwszą połowę miesiąca spędziłam na powtórkach do egzaminów (na szczęście miałam tylko dwa) a drugą połowę z moimi przyjaciółmi. Tuż po egzaminach (a szczerze mówiąc nawet kilka godzin przed ostatnim egzaminem) przyjechał do mnie na cztery mój przyjaciel z Polski. Dokładnie dwa dni po jego wyjeździe, ja wsiadłam w samolot i odwiedziłam jego i moje przyjaciółki, które nie miały zielonego pojęcia o tym, że przyjeżdżam. Ich miny, gdy mnie zobaczyły były bezcenne. :)
Zauważyłam, że ostatnimi czasy nie robię tyle zdjęć co zwykle. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale postaram się wrócić do mojego starego, dobrego nawyku robienia mnóstwa zdjęć! A teraz zapraszam Was na styczeń w moim obiektywie mojego aparatu!
Me and my friends were on the ice rink. No one died! 
Razem z moimi przyjaciółmi wybraliśmy się na lodowisku (to wcale nie był mój pomysł!). Na szczęście nikt nie umarł!


Hills, grass green all year round and sheeps (probably you may see one on this photo) - this is how Wales looks like! 
Wzgórza, trawa zielona przez cały rok i owce (możliwe że możecie wypatrzeć jedną na tym zdjęciu) - oto jak wygląda Walia!


Revising...
Powtórka przed egzaminem
Cardiff - post with some photos from there you can read here.
Cardiff - post ze zdjęciami stamtąd możecie zobaczyć klikając tutaj.

It was time to say goodbye to Daniel. But only for few days!
Rozstania nadszedł czas... Ale tylko na kilka dni!One of my favourite cities - Katowice!
A to już moje ukochane Katowice!


Two hours before this photo has been taken this girl didn't know I'm coming to Poland!
 Ta dziewczyna dwie godziny przed zrobieniem tego zdjęcia nie wiedziała o tym, że przyjeżdżam!

23/01/2018

CARDIFF


Last weekend, I visited Cardiff for the second time in my life (actually I've should say for the third time in my life, but I don't remember much from my first visit). My friend visited me for four days and one we spent in Cardiff. 
I fell in love with this city and I was glad I can be here one more time. What make me fall in love with this city? First thing is architecture - the combination of grand tenement houses and buildings made from glass is something I really like (also you can find some street art here!). St. Mary Street is very beautiful. When I visited Cardiff last December there were a lot of Christmas lights so the whole city looks magical (vlogmas from Cardiff is here). This time I visited Cardiff Bay and I love this place! Most of seaside towns/cities look similar to each other but Cardiff is different. Here waterfront looks a little bit like waterfront in Portsmouth, but it's not the same. You can't find a beach here, but it doesn't matter - the view is amazing anyway. I promise to myself - during the next trip to Cardiff I'll visit Cardiff Castle because I think it's one of must-to-see here. 

W miniony weekend odwiedziłam Carfiff po raz drugi w swoim życiu (właściwie powinnam powiedzieć, że po raz trzeci, ale z pierwszej wizyty niewiele pamiętam). Mój przyjaciel przyjechał do mnie na cztery dni i na jeden z nich zaplanowaliśmy wycieczkę do Cardiff, które co prawda jest oddalone od Aberystwyth o cztery godziny jazdy autobusem, ale zdecydowanie jest tego warte! Podczas mojej wizyty w grudniu zakochałam się w tym mieście, więc ucieszyłam się na kolejną wycieczkę tutaj. Co sprawiło, że się zakochałam? Po pierwsze - architektura. Uwielbiam ekletyzm Cardiffu - stare, piękne kamienice, wieżowce ze szkła, a na dodatek możecie napotkać tu trochę street artu. Gdy byłam tu w grudniu całe miasto było pięknie oświetlone, co sprawiło, że wyglądało magicznie (jeśli chcecie zobaczyć jak wtedy wyglądał Cardiff to nagrałam vlogmas). Tym razem oprócz centrum Cardiff zobaczyłam również zatokę. Większość nadmorskich miast i miasteczek w Anglii (i Walii) wygląda tak samo, jednak Cardiff nie wpisuje się w ten schemat. Jest za to nieco podobne do Portsmouth. Nie uświadczycie tu prawdziwej plaży (czy to kamienistej czy piaszczystej), jednak widok z zatoki jest niesamowity. Obiecuję sobie, że podczas kolejnej wizyty w Cardiff odwiedzę zamek - myślę, że to jest jedna z rzeczy, które koniecznie trzeba zobaczyć. 15/01/2018

WHAT TO WEAR WITH EMU BOOTS?


Those photos were taken almost a year ago. Why I didn't publish this post last year? Because when I wanted to do it weather changed and was definitely too hot for Emu boots. So, I decided to leave this post for next winter and here it is! You can see me in my long hair for one more time. For me, it's weird to look at me in long hair and I have no idea why. Maybe because already I used to my short hair.
I still like this outfit and often I wear this clothes. But this time in totally different place in Europe. This dress is my second the most favourite dress in my wardrobe. Why? I can wear it in many combinations (other outfits with this dress: My casual and Dress in winter? Yes!) and it's striped.

Te zdjęcia zostały zrobione prawie rok temu. Dlaczego nie opublikowałam tego postu wtedy? Gdy chciałam to zrobić to pogoda z zimowej zmieniła się w bardziej wiosenną i było już za ciepło na Emu, dlatego postanowiłam, że zostawię ten post na następną zimę. Na zdjęciach możecie mnie zobaczyć w moich długich włosach. Szczerze mówiąc to gdy oglądam moje zdjęcia w długich włosach czuję się dziwnie. Chyba dlatego, że już zdążyłam się przyzwyczaić do moich krótkich włosów. 
Wciąż lubię ten strój i wciąż go noszę. Ale za to w kompletnie innym miejscu w Europie. Ta sukienka jest moją drugą najbardziej ulubioną sukienką w mojej szafie. Dlaczego? Dlatego, że mogę nosić ją na wiele sposobów (dwa posty z nią są tutaj: My casual i tutaj Dress in winter? Yes!) i dlatego, że jest w paski. 12/01/2018

IT'S TIME TO SAY GOODBYE TO 2017

2017 lasts like two minutes, seriously. Especially last three months. I exactly remember the day when I came to Aberystwyth and I moved in like it was three days ago not three months ago. It was a tough year. I passed some really difficult things, I could even say I went through hell, to be honest. But now I think I can take a risk and say that it is much better.


Of course, there were some good moments in 2017, I met amazing people, I renewed one friendship, I learned a lot, a lot of changed and some of my dreams came true so I'd like to tell you all about it.

Good moments in 2017

The beginning of 2017 was amazing - I was in London watching the most beautiful fireworks in my entire life. That day first dream came true, but I think you should know about it - I wrote post about it - if you didn't read it yet - if you click here you can read it. 


Another amazing moment was the moment when I found out I get a place at Aberystwyth University. I always wanted to study abroad - in England or the United States, but I knew it was hard to realize and I didn't even tried. But in March 2017 I tried and here I'm now - I'm officially student of Aberystwyth University! In the beginning of the year it didn't come to my mind that I'll study in Wales.


When I get into the uni in Wales I have to move to England. Why England? Because my parents live here. Since June until 22nd September I lived there with them. But finally exactly 22nd September I packed all of my belongings and moved to Aberystwyth. This move was a big step and new beginning for me. New place, new people, new me, my new life. I could start everything again. That day was a really good day, but next months were even much better. 


I was on few parties with my flatmates, we got drunk, we danced all nights and then slept all days but the most important - we had a really good time. 


I visited few places like Portsmouth, London, Brighton, York, Scarborough, Cardiff and of course Aberystwyth (I wrote posts from trips to these places so just click on city and you can read it). I also start run my own YouTube channel (link is here)! Most videos are in Polish, but every trip vlog is available in every language (for once in my life I'm quiet and you can enjoy the music and amazing views, landscapes etc). 

I ate a lot of good food (by food I mean pizza), I did a lot of trips there and back, I met with my friends, took thousands photos (some of them you find in this post). 

Amazing people of 2017 & renewed friendship 

Since I remember I had more male friends than female friends. Here I'd like to tell you about two amazing boys. 

The first one I met in Aberystwyth. I've never met someone like him. Because of him I got to know myself. His personality is totally different than mine. We've got totally different viewpoints and opinions, but I think it is a good thing - we can learn from each other, broaden horizonts and we can complement each other. Because of him I realised some things about myself - I like to take a risk, I don't analyse every situation andI don't look for the best solution of it - I do what I feel I should do and I do it. The most time I listen to my heart not mind (like he does). 

Next boy (but not less important) is my middle school friend. For three years of school and then five years in different high schools we talk with each other, but it wasn't that what is now. Now we text with each other every day, get to know each other. To be honest - I thought he was different person, I thought we had nothing in common, but I was wrong. We have a lot of in common, we have similar sense of humor. And I'll meet him in few days, because he'll visit me in Aberystwyth! 


Of course, I can't forget about my best friends. I'm glad we still talk even tough there are so many miles apart. I can't wait to see them and I miss them every day. If I could I'd like to pack them to my suitcase and have them here with me.

What I've learnt in 2017

2017 was a tough lesson I have to learn. But now I'm wiser and I did my homework and here is the list of things I've learnt last year:

Do what you want - don't analyse every situation, don't think what you should or shouldn't do. Take a risk. Do what you feel you should do. Listen to your heart. Do things you're afraid of. Don't think about what people say - it doesn't matter. Do what you want, not your parents, friends, teachers... What society expect you to do.


Appreciate what do you have and people who are around you - you don't know the day when you lost it all. Of course, I hope it won't happen to you. Stop for a while, look around, think about what do you have, appreciate your parents and what they've done for you, appreciate your friends and spend time with them just being young, fool. Don't think about what more you could have. Appreciate what do you have right now, in this very moment, focus on it and enjoy it. 


Say what do you feel - tell your parents you love them and you appreciate what they've done for you even if you don't act like you do. Tell your friends you love them and appreciate their presence. They'll be happy about it. Of course, you can tell the boy/girl you like what do you feel. Take the risk - it may pay off (you will never know if you don't try, just sayin').


Try to understand people - don't judge them if you know only one part of whole story. Don't judge at all. Try to get to know a whole story and then I'll guarantee you'll understand why this person act like this, think like that. You'll know the story behind it and be more understanding. Everyone went through something what changed them. Try to find out why this person is the way he/she is. 


Good things take time  - in the end everything will be alright. I know it sounds pathetic, but you have to believe in it. I did. If, you're going through hell right now you should go towards light. This light is the symbol of better days. They'll come. The worst days won't last forever. You have to wait for better days, but when finally these days will come they are going to be great and you'll be happy you didn't give up. 


Stop waiting for tomorrow, Friday, summer, New Year - tomorrow isn't guaranteed. It's sad, it's terrifying, but it's true. Now you have it all, but you may lose it all one day. Don't take anything as a sure thing. Enjoy today. Appreciate today. Stop wasting your time for waiting for tomorrow, weekend, summer. Start now. Start where you are. 


What've changed in 2017?

The biggest change of 2017 was my move to different country. As I mentioned I live in Aberystwyth, Wales right now. But it didn't happen without a reason - I got into University of Aberystwyth! Before, it happened I quit my studies in Poland. Partly because of that I knew I got into uni in Aberystwyth, but the second reason was really personal. Also in 2017 my haircut changed and it was a really big change - I cut off my hair and donate them to charity Rak'n'roll. In short hair I feel much better, but having really long hair was kind of my dream and it came true. 

Of course, I've changed too. First time in my life I noticed the change in myself. Because of what I've been through this year, what happened to me, I react differently, not how I used to. I'm more patient, understanding and now I know myself better than a year ago. 

My dreams came true

I've got pretty long bucket list (I've got 55 things). One of the points I've got there is to spend New Years Eve in New York, Paris and Sydney. Of course, I'd like to spend every NYE in different place on Earth. It's my dream since I remember so I end 2016 and begun 2017 in London and I kicked of new year with a dream coming true. I know I already write about it few times, but one of my dreams was to study abroad. Well, this dream came true! I never believed it'll happen but it did. Now I know it's worth to give a try and see if it pays off. I didn't have any expectations when I start look for information about studies in UK, but I end up in Wales studying Tourism Management. 


I bought my first DLSR camera - Canon 750D and Michael Kors bag - Jet Set Travel Crossbody. These two things were on my list things to buy since few years and I finally got them! I can say my two little dreams came true.

Since 10th April I finally have braces! Now I'm much more confident about myself. 


You know what? While writing this post I realise 2017 wasn't that bad year as I consider it. Of course, bad things happened and I won't forget them, but I appreciate little things. I believe in little things and they really matter for me. If, one year ago someone told me about Aberystwyth I didn't even know where it is and if someone told me I'll study there I wouldn't believe. 


I hope your 2017 was much better than mine and I hope 2018 will be a brilliant year to all of us!